Villa Adriana (Hadriánová vila) je výjimečný komplex klasických budov z druhého století, nacházející se takřka na dohled věčného města (pouhých třicet kilometrů jihovýchodně) a pět kilometrů od Tivoli.  

Jedná se o velkolepou císařskou rezidenci na rozloze zhruba 120 hektarů, která byla v roce 1999 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Soubor třiceti budov pochází z let 118-133 našeho letopočtu a byl postaven za vlády císaře Publia Aelia Hadriana poblíž řeky Anio v blízkosti Tivoli, tehdy oblíbeného letoviska bohatých Římanů.        

V době svého dokončení představovala Hadriánova vila malé město s císařskými paláci, divadlem, tělocvičnou, lázněmi, hipodromem, stadionem, chrámy i knihovnou. Nechyběly zde domy pro hosty, prostory pro personál, včetně stráže a to vše doplňovaly zahrady, fontány, sochy.     

Císař Hadrián, velmi zcestovalý člověk a obdivovatel stavitelství, nechal do svého města zakomponovat poznatky z výprav, a tak došlo při stavbě k propojení stavebních prvků egyptské, řecké i římské architektury.  

Atmosféru, která zde v době vzniku panovala, lze nasávat i nyní, po dvou tisících letech. Přestože z většiny objektů zbyly už pouze ruiny v podobě sloupů, oblouků a zahrad, nevadí, dojmy jsou velkolepé. Pokud vám ale schází dostatek představivosti, pomůžete si pohledem na model umístěný v objektu, jímž se vchází do areálu.  

Zážitky z císařova města dotváří nejen zeleň s úžasnými, stovky let starými olivovníky, cypřiši nebo borovicemi, ale v neposlední řadě také vodní plochy. Takže vzhůru na prohlídku.

Mezi nejpůsobivější objekty se určitě řadí Vodní divadlo, kde uvidíte kruhový bazén s ostrovem, obklopeným sloupy. Na ostrov s malou vilkou a atriem uprostřed se prý Hadrian rád uchyloval ke studiu i relaxaci.

Nedaleko divadla se nachází Řecká a Latinská knihovna, dále pak Velké Malé lázně. A můžeme pokračovat dál.

Za jeden z nejproslulejších architektonických komplexů celého starověkého světa a nejpůvabnější stavbu Hadriánovy vily je označováno uměle vytvořené údolíCanopus, z kterého se dochovalo pouze torzo. Jeho střed tvoří vodní plocha s kolonádou a sochami římských bohů Merkura, Marta a Minervy a Amazonek. Celé údolí pak uzavírá velké nymfeum (Serapeum), postavené podle významného egyptského chrámu Sérapeion.

Dalším zajímavým místem v Hadriánově vile je Venušin chrám, malá kruhová budova s dórskými sloupy, jež je kopií Knidského chrámu v Delfách.

Minout nemůžeme ani Zlaté náměstí lemované velkým sloupořadím, kde se odehrávaly slavnostní události. Původně ho zdobily květinové záhony a fontány, na jeho severní straně byl vestibul osmiúhelníkového půdorysu, na jižní půlkruhová jídelna, vše obložené mramorem.

Hadriánovu vilu zdobily stovky soch a reliéfů. Některé originály jsou vystaveny v muzeu uvnitř vily, mnoho z nich je ale bohužel roztroušeno po různých místech a muzeích celého světa.       

Přesto je právě Hadriánovo město skvělou příležitostí k návratu do dob před dvěma tisíci lety.