Jedna z nejposvátnějších řek světa pramení na severu v Golanských výšinách na svazích hory Hermon. Největší izraelská řeka se vlévá do Galilejského jezera a odsud pokračuje až k Mrtvému moři.

Galilejské jezero slouží jako hlavní nádrž pro Národní rozvaděč vody, což je největší izraelské vodní dílo sestávající z obřích potrubí, otevřených kanálů, nádrží a tunelů, jehož hlavním úkolem je zásobit vodou hustě obydlená centra a aridní jižní oblasti země.

Opomenout nelze ani duchovní význam Jordánu. Překročení řeky bylo poslední částí putování Izraelitů z otroctví v Egyptě, řeka se tak stala symbolem svobody. Historicky doložen je také křest v Jordánu.

Místo, kde se dnes masy věřících nechávají křtít, je označováno jako Jardenit, novodobá křtitelnice. Věřící i běžné turisty zde vítá nazelenalá řeka, v níž je stále ještě dostatek vody pro poutníky i pro ryby. Není to však místo, kde podle křesťanské tradice pokřtil Jan Křtitel Ježíše Nazaretského.

Místem pravého křtu je údajně Qasr Al-Yahud jihovýchodně od Jericha. Sem po dlouhá léta mohli věřící vstoupit pouze se souhlasem IDF (Izraelských obranných sil), jelikož se místo nachází na palestinském okupovaném území pod izraelskou vojenskou a civilní správou.

Jordán je nejvýznamnějším zdrojem sladké vody pro oblasti Izraele, Palestiny, Jordánska a přilehlé části Sýrie. Právě dostupnost vody udělala z biblického místa v minulosti příčinu celé řady nenávistných aktů. Voda zde není chápána jako dědictví lidstva, ale jako zboží a to zboží vysoce ceněné.

Do roku 1967 tvořil tok řeky přirozenou mezinárodně uznávanou hranici mezi Izraelem a Sýrií. To se změnilo po Šestidenní válce, kdy Izrael získal Golanské výšiny, čímž ukončil syrské ostřelování svého území a současně se tak oba břehy řeky staly integritní součástí jeho území. I to je důvodem, proč Izrael odmítá Golanské výšiny navrátit. Država tohoto území státu dovoluje pohodlně kontrolovat dvě ze tří zdrojnic řeky.

Spatřit Jordán a vstoupit do jeho vod dnes není problém, po celém Izraeli nabízí celá řada malých soukromých cestovních kanceláří, které jsou velmi často přidruženy k hotelům a hostelům, výlet pro turisty do oblasti Tiberiady a Galilejského jezera se zajížďkou k novodobé křtitelnici. Nečekejte však příliš mnoho.

V Bibli se o Jordánu hovoří jako o překypujícím živlu. Po bouřících vodách byste tady ale pátrali marně. Význam řeky dnes dalekosáhle překračuje její koryto, které je zřídka širší než 13 metrů. 

Po modrozelené barvě není v meandrech mezi Galilejským jezerem a Mrtvým mořem ani památky. Četní zástupci fauny, kteří zde dříve žili na březích, odsud už vymizeli a z posvátné řeky se stává znečištěný potok s úseky, kde je možné vodu bez problémů překročit. Důvodem znečištění jsou především splašky z Izraele, palestinského území a Jordánska.