Návštěvníci si loni mnohem častěji vybírali druhý prohlídkový okruh, kam se platí dražší vstupné, než je na prvním okruhu. Pokles počtu návštěvníků je podle slov kastelána Jaromíra Kubů zanedbatelný. „Mohl být způsoben například tím, že bylo otevřeno o dva dny méně,“ vysvětlil důvod Jaromír Kubů.

Velké oslavy Karla IV.

Na letošní rok připadá 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., a Karlštejn se tak stává pro Národní památkový ústav ústředním památkovým objektem, na němž se výročí bude připomínat. Od dubna se na hradě otevře výstava Karlštejnského pokladu z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Vzácné středověké exponáty, například nádobky, spony či knoflíčky, byly nalezeny při přestavbě hradu v 19. století.

Na den výročí 14. května je na Karlštejně připravena přednáška v Rytířském sále o českém království v době Karla IV.

Opravy hradu

O den později se bude sloužit za panovníka zádušní mše. Počátkem června se opět uskuteční tradiční akce Královský průvod, v červenci a v srpnu proběhnou pro veřejnost večerní a noční prohlídky, nebudou chybět koncerty a divadelní představení, koncem srpna Hradozámecká noc a poslední víkend v září akce Karlštejnské vinobraní.

Na hradě budou zároveň pokračovat opravy. Měly by být zajištěny pilíře a hradby pod budovou purkrabství, plánované jsou údržbové práce na omítkách jednotlivých budov, opravy oken a dveří a údržba některých střech.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Mezi českými hrady zaujímal zcela výjimečné postavení. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V novější době tuto památku proslavil mimo jiné známý filmový muzikál Noc na Karlštejně.