Kališníci tu měli základnu

Hrad stojící nad vsí Boseň vznikl na skalních blocích, ale místo bylo osídleno již v dávných dobách, zrovna jako nedaleké Drábské světničky. Od parkoviště ke hradu je to zhruba kilometr.

Pod ruinami Valečova se rozkládá malý přírodní amfiteátr, kde se v letních měsících odehrávají různé akce. Občerstvení najdete zároveň s pokladnou a prodejnou suvenýrů na plácku před skalním blokem.

Pískovcový útvar obejdete za pár minut, dovnitř vejdete skrze železnou bránu úzkou chodbičkou. Hrad má značně složitou dispozici, která se přizpůsobila skalám. Na prostředním, největším bloku, stával palác, obklopen přístavbami, v době vzniku patrně dřevěnými. Zděný palác zřejmě postavili před rokem 1439, kdy byl objekt vypálen.

Hrad vznikl v první polovině 14. století. Za husitských válek byl významným táborem kališnických vojsk, která podle modelové situace v části hradní expozice měla před hradem zbudováno velké shromaždiště. V té době patřil husitským hejtmanům Bernardovi a Bartošovi na Valečově, blízkým přátelům Jana Žižky.

Valečovští jsou ale připomínáni již dávno předtím. Historií Valečova prochází řada letopočtů a jmen, Donínové, Šelemberkové, Berkové z Dubé. Albrecht z Valdštejna ho připojil ke svému panství na Mnichově Hradišti.

Z mohutné pevnosti romantická zřícenina

Vnitřní prostor ve skalách je soustavou chodbiček a komůrek, stoupáte a klesáte po schodech. Kastelán vás zahltí množstvím historických údajů, ale svůj hrad umí.

Po požáru v 15. století, kdy ho vypálil Jindřich z Vartenberka, následovala poslední úprava, dlouho byl v rozvalinách, znovu ho vybudoval Vaněk z Valečova. Přidal mohutné opevněné podhradí s dělostřeleckými baštami, kovárnou, pivovarem a množstvím hospodářských budov.

Dalším majitelem byl Jiří Vančura z Řehnic, po jeho smrti synové Hynek a Zikmund. Ti si hrad rozdělili, čímž ztratil pevnostní ráz. Dobudován byl z pevného zdiva, má ledvinovitý půdorys, poslední úpravy proběhly někdy v 16. století. Po třicetileté válce už jeho sláva a význam upadaly. V 18. století sloužil jako sídlo úředníků. Stavební materiál byl snášen do vsí okolo, obyvatelé ho použili jako základ v mnoha stavbách.

Skalní obydlí chudiny

Kolem hradu ve skalních útvarech jsou obydlí takzvanýchskalních lidí. Řada komůrek vytesaných do skal poskytovala útočiště prostým lidem, kteří v čase nebezpečí tvořili obránce pevnosti. I když většina obydlí je zahloubena, dá se předpokládat, že některá byla povrchová. Zřejmě bylo území obehnáno palisádou, chovala se tu i hospodářská zvířata.

Obydlí obývala chudina ještě v roce 1892.

V úpatí hradu je zasazena deska na počest Karla Hynka Máchy, který pořídil na Valečově tři kolorované kresby. Valečov navštívil v srpnu 1893, cestou do Krkonoš, zaujala ho tu zejména husitská doba.