Karlova Studánka je lázeňská obec ležící v okrese Bruntál. Má 226 obyvatel, její katastrální území má rozlohu 46 hektarů, a se svou nadmořskou výškou 800 m n. m. je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu. Na celou obec shlíží z výšky 1491 m vrchol Moravy - Praděd. Rozlohou je druhou nejmenší obcí v České republice.

Film byl oceněn jako komedie století. První objekt nalezneme hned na samém začátku lázní a to po levé straně při příjezdu od Praděda - Slezský dům. A druhý naopak po pravé straně v centru obce - tam, kde je lázeňský bazén, který je otevřený i pro veřejnost. Současně je zde možnost si dát kávu se zákuskem a posedět na místě kde ve filmu bylo publikum.

Obec není velká a je to útulné místo pod Pradědem. Dřevěnou sochu Praděda najdeme právě na hlavní silnici u jednoho z pramenů. Lázeňské domy jsou charakteristické zděnou podezdívkou a dřevěným vrškem historických budov.  Pramenů je v Karlově studánce celkem osm.

Nalezneme zde také menší kostelík kostel Panny Marie uzdravení nemocných a cestou k němu hudební halu, která sídlí v zajímavé dřevěné budově.

První historická zpráva pochází z roku 1554, jedná se o spisy o soudní při mezi městem Opavou a pány z Vrbna, kteří odváděli vodu z povodí Bílé Opavy do prostoru Suché Rudné kvůli těžbě zlata.

Z doby krátce poté pocházejí první zprávy o využívání zdejších pramenů za účelem léčby. Roku 1778 si bruntálský měšťan K. Riedel, který již delší dobu trpěl bolestmi nohou, zkoušel úspěšně léčit svou chorobu zdejšíohřívanou kyselkou. Díky tomu se tento způsob léčení na radu bruntálského lékaře začal šířit mezi nemocnými.

Ve stejné době byly prameny vyčištěny a ohrazeny zídkou. Až v 18. století byly provedeny na popud velmistra řádu Maxmiliána II. Františka profesorem von Welle první rozbory zdejší vody, ve kterých bylo objeveno velké množství minerálních látek. Tehdy byly vývěry vod zachytávány na zdejších rašeliništích.

Prameny byly znovu upraveny (Maxmiliánův pramen) a roku 1785 došlo k založení lázní, když byly u pramenů postaveny dřevěné domky s vanami pro léčbu pomocí koupelí. Nově vzniklá obec, založená Maxmiliánem II. Františkem, byla pojmenována Hin und wieder, což v překladu znamená „tam a zase zpět“. První pacienti totiž museli do lázní docházet z nejbližších obcí, protože v místě nebyla možnost ubytování. Hosté se mohli ubytovat v nedalekém Ludvíkově a Malé Morávce.

Nejdříve byly využívány ty prameny, které pramení v blízkosti dnešního hotelu Džbán. Postupně však byla zahájena stavba lázeňských domů. V roce 1780 byl objeven Maxmiliánův pramen, který byl pojmenován po velmistru řádu Maxmiliánu II. Františkovi, který byl nejmladším potomkem Marie Terezie.

Jeho objev rozpoutal rozsáhlou stavební činnost. V letech 1782 – 1785 byl postaven správní dům, což je v současnosti nejstarší dochovaný objekt známý pod jménem Odra. Další dva domy byly postaveny v letech 1795 – 1800a jednalo se o Věžový dům a Panský dům, dnešní Praděd. Nástupcem Maxmiliánovým na postu velmistra řádu se roku 1801 stal vojevůdce Karl Ludwig von Österreichjeden z nejschopnějších Habsburků své doby