Jsou utopeny v městské zástavbě, zatímco normanskýMont-Saint-Michel ční osamoceně na výspě úzké písečné kosy vybíhající do moře.

Hora svatého Michaela je korunou gotiky Francie, v místě, kde indigově modré moře, neustále měnící valéry, přechází v blankyt nebes. Ročně sem zavítá na milión návštěvníků.

Kamenný zázrak

Mont-Saint-Michel (Hora sv. Michaela) se pyšní největším rozdílem mezi výškou mořské hladiny při přílivu a odlivu v Evropě, který činí zhruba 14 metrů.

Žulový, 90 metrů vysoký ostrov, či přesněji poloostrov (už 130 let je spojený s pevninou náspem), je společně se zálivem a klášterem zapsaný na seznamu UNESCO. Zdálky vypadá jako kompaktní stavba, ale když projdete branou v hradbách, zjistíte, že jste vstoupili do středověkého městečka, jehož domy stoupají křivolakými uličkami k souboru klášterních staveb La Merveille (Zázrak).

Opatovi zaťukal Michael důrazně na hlavu

Při vstupu hradební branou máte v dojem, že jste se ocitli v kulisách, ale to je pocit ve více francouzských městech. Hradby obepínají celý ostrov, šplhají nahoru dolů, směřují vlevo vpravo. To samé dělají turisté. Hora se stává lidským mraveništěm, kde se co chvíli se ozývá vzteklé zasyčení, když někomu vlezete do záběru.

Žulový výčnělek Galové, kteří tu pohřbívali své mrtvé, nazývali Monte Tombe (Hrobová hora). Historické peripetie stavby jsou tak trochu o bájích. U nás končilo období Sámovy říše. Benediktini tu postavili v roce 708 kapli.

Prý to ale nakukal posel nebes archanděl Michael biskupuAubrechtovi sídlícím v nedalekém městě Avranches. Aubrecht to považoval za pekla mámení a nereagoval. Michael ho musel třikrát důrazně prstem udeřit po hlavě. Ve vystavované biskupově lebce je skutečně dolíček, andělé zřejmě mají ocelové ukazováky. A protože ťukal Michael, nese svatostánek, později rozšiřovaný v nynější klášter, jeho jméno. Zlatá archandělova socha na špici katedrály zajišťuje z výšky 150 metrů nad mořem stavební dozor.

Území s klášterem patřilo Normanům, pro Francii jej dobyl ve 12. století král Filip II. Tehdy část opatství vyhořela, král ho nechal postavit znovu, tentokrát už v gotickém stylu.

Procházet se obrovským rytířským sálem nebo ambity, shlížet s hradeb na moře je nezapomenutelný zážitek.Ludvík XI. zde roku 1496 založil řád rytířů svatého Michaela. Kamenná nádhera gotického chrámu vás ohromí, komplex nese právem jméno Zázrak.

Klášter měl namále, za Velké francouzské revoluce ho revolucionáři vyrabovali a přeměnili na vězení pro kontrarevolucionáře. Lůza zničila církevní archivy a zařízení, dokonce z něj vyházeli veškerou dlažbu, aby neposloužila ke stavbě barikád. Komplex poté chátral, uvažovalo se o jeho demolici. V současnosti tu žije jen pár mnichů benediktinů.

Svaté tržiště

Z romantiky do turistiky vás přenesou krámky na každém kroku. Pro věřící růžence, sošky Michaela, svaté obrázky, stovky votivních předmětů, pro ateisty cokoli, co se dá prodat. Proslulá je palačinkárna Mére Poullard.