Město bylo oficiálně založeno v roce 828 toskánským markýzem Bonifácem, po kterém nese jméno. Oblast v okolí byla osídlena už v neolitu.

Historie místa se údajně také pojí s hrdinou řeckých bájí, králem Odysseem. Ten při svém desetiletém putování po skončení Trojské války údajně zakotvil i na jižním cípu Korsiky, kde se jeho posádce stalo osudným setkání s lidožravými obry Laistrygony. Z jedenácti lodí unikla jedna jediná, na jejíž palubě byl právě Odysseus.

Město je obklopeno historickou citadelou.

Město je obklopeno historickou citadelou.

FOTO: Profimedia.cz

Dnes sem ale turisty nepřitahují bájní obři, nýbrž ojedinělá a kouzelná atmosféra. V úzkých uličkách, které město skrz naskrz protkávají, není příliš těžké se ztratit, historie dýchá na návštěvníky opravdu z každého koutu.

Nejvýraznější památkou je zdejší citadela, která v průběhu let odolala veškerým pokusům o dobytí. Z ní vedou do města dvě hlavní schodiště. Nejzajímavějším je však třetí, pojmenované po králi aragonském, které je vytesáno přímo ve skále a vede od moře.

Schodiště krále aragonského vede od moře nahoru do města.

Schodiště krále aragonského vede od moře do města.

FOTO: Profimedia.cz

Památek, které se ve městě dají obdivovat, je však více — mimo jiné třeba románský kostel sv. Marie nebo gotický kostel sv. Dominika. Přímo po hraně útesů pak vede i okouzlující turistická stezka, která dychtivým návštěvníkům poskytne uspokojivý pohled na moře, ale také na domy, které lemují okraj útesu a vytvářejí tak dojem, že na něm téměř visí.

Z městského přístavu se vypravují také lodě na italskou Sardinii.

Z městského přístavu se vypravují lodě na italskou Sardinii.

FOTO: Profimedia.cz

Přímo pod městem se nachází přístav, v němž kromě luxusních jachet kotví také lodě, které do Bonifacia připlouvají z italské Sardinie. Její břehy jsou při dobré viditelnosti prakticky na dohled.

Bonifácký průliv, který oba ostrovy odděluje, je široký zhruba 11 kilometrů a je chráněnou mořskou rezervací. V jeho vodách žije mnoho druhů mořských živočichů.