Zajímavostí v okolí Lešné je opravdu hodně, i když městečko kromě malebného náměstí příliš pamětihodností nemá. Sužovaly ho pohromy minulých staletí - požáry a také několik velkých povodní. Z Lešenského rynku vychází řada turistických okruhů a cyklostezek. 

Nejvíce výletních cílů se nachází směrem na Gryfów Slaski. Poputujete-li proti proudu řeky Kwisy, po necelých dvou kilometrech dorazíte k Lešňanskému jezeru a jeho hrázi. Kwisa byla vždy velmi vzpurná a přinášela místním řadu starostí, a tak začátkem 20. století pruské orgány rozhodly, že bude provedena řada vodohospodářských investic.

V roce 1900 byly v malebném údolí zahájeny rozsáhlé práce na stavbě údolní přehrady. V sousedství Lešné vyrostla krásná kamenná hráz dlouhá 135 a vysoká 35 metrů, pár desítek metrů od ní i vodní elektrárna. U hráze naleznete informační tabule (i v češtině) obsahující řadu technických údajů a dokumentujících výstavbu trvající pouhé čtyři roky. Samotné jezero je v letních měsících ideálním místem odpočinku, koupání a jachtingu, více přístupný je levý břeh.

Opodál vás upoutá impozantní objekt tyčící se nad vodní plochou, původně hrad, přebudovaný na zámek -  Czocha. I dnes ho na některých mapách vůbec neobjevíte, v dobách socialismu byl vojenským objektem, utajeným veřejnosti. Založil ho ve 2. polovině 13. století český král Václav II. jako jednu z obranných tvrzí na severní hranici Čech chránící české země proti nájezdům Tatarů.

Hrad měl pohnutou historii, o které se opět vše dozvíte z informačních panelů. Dnes slouží jako hotel s historickými pokoji, naleznete zde i restauraci a kavárnu. Současný majitel areál koupil ve zbídačeném stavu od armády, je neuvěřitelné kolik úsilí a prostředků do rekonstrukce vložil. Okolí zámku je přístupné za poplatek 4 zloté.

Kousek od Czochy u obce Zlotniki Lubaňske najdete šibeniční věž, jeden z velmi mála dochovaných objektů tohoto druhu; vznikla ve 13. století. Poslední exekuce byly prováděny ještě v polovině 18. století, popravovalo se oběšením, lámáním v kole, natahováním na skřipec...

Genius loci zapůsobí na vás i dnes, a to nejen pro smutné příběhy těch, kteří zde byli popraveni. Na dohled šibeniční věži, v údolí řeky Kwisy, se nalézá další údolní nádrž - Zlotnické jezero. K její hrázi vás dovede levobřežní cesta se dvěma romantickými  tunely. Až bizarně působí budova elektrárny stojící u paty hráze a ohromné přepadové schody, kterými se odvádí voda v případě kritického naplnění nádrže.  

Toto kdysi také české území, později náležící Lužici a Prusku, připadlo po konci II. světové války Polsku. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto, oblast byla osídlena přistěhovalci zejména z tzv. kresen (Ukrajinci, Bělorusy a Litevci ) - z území, která se ve stejnou dobu při poválečném vyrovnání stala součástí Polska. Romantická krajina rámovaná na obzoru hřebeny Jizerských hor nabízí mnoho lákavých cílů, které jistě osloví i nejnáročnějšího turistu.