Mechanický betlém v Horní Lideči

08.12.2015 09:31

Znáte mechanický betlém v Horní Lidči?

Vydáno před 17 hodinamiKultura
 
V Horní Lidči na Valašsku si v budově za kostelem sv. Václava můžete prohlédnout originální ručně vyřezávaný mechanický betlém. Betlémská scéna o rozloze 170 m² přibližuje nejzajímavější historické momenty, zvyky a původní řemesla na česko-slovenském pomezí. V betlému je osazeno 220 figur, z toho 65 pohyblivých, a více jak stovka vyřezávaných staveb.
Betlém Horní LidečBetlém v Horní Lidči je v mnohém specifický a odlišný od "tradičního" pojetí. Betlémský příběh je zasazen do realit turisticky zajímavého území Zlínského a Trenčínského kraje. Ty jsou reprezentovány dřevořezbami čtyřiceti nejzajímavějších míst obou krajů, jakými jsou například Svatý Hostýn,Velehradhrad Buchlovzámek BuchloviceRadhošť, Trenčínský hrad, zámek Bojnice atd. Část betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Lidče. K betlému nerozlučně patří pohyblivé figurky, jejichž prostřednictvím ožívají stará řemesla a zvyky. Zde jich můžete obdivovat 65, dalších 160 statických figurek dokresluje scénu.

Dalším specifikem je filmová a multimediální projekce, která se stala nedílnou součástí prohlídky. Třicetiminutová projekce návštěvníkovi přibližuje nejzajímavější historické momentyudálosti,zvykystará původní řemesla tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel život na československém pomezí.

Betlém LidečBěhem filmové projekce jsou světelnými efekty zvýrazňovány jednotlivé monumenty betlému, o kterých se v daném okamžiku ve filmu hovoří. Podmanivá hudba a průvodní slovo dotvářejí výjimečnou atmosférubetlémského příběhu o narození Ježíška. Na vytvoření prostoru a navození atmosféry, která přinese návštěvníkovi hluboký duchovní zážitek, byl při stavbě betlému kladen největší důraz. Tím je nový betlém v Horní Lidči charakteristický a mimořádný.

Expozice betlému se nachází v oranžové budově vedle moderního kostela. Otevřeno je zde celoročně denně mimo pondělí od 10 do 16 hodin. Vstupné pro dospělého činí 60 korun, děti zaplatí 40 Kč a rodinná vstupenka vyjde na 140 korun.

Objednávku je nezbytné učinit, jestliže chcete betlém navštívit během víkendu nebo svátku. Jedná se o adventní víkendy (28.11., 29.11., 5.12., 6.12., 12.12., 13.12., 18.12., 19.12., 20.12., a všechny ostatní dny do konce letošního roku). Rezervace na telefonním čísle +420 737 701 047 nebo na e-mailové adrese: betlem@hornilidec.cz.