Pojmenování hradu vzniklo spojením německého výrazu Stein, tedy kámen či hrad, a slova Maget (Mogt), což značí pannu či dívku. Při označení hradu se používalo buď německého slova Maidstein, počeštěle Menštejn, lidově též dnes Dívčák. 

Hrad byl podle pověstí zbudován na skále nad soutokem Vltavy a Křemžského potoka buďto jako důkaz lásky v místech, kde se zjevila krásná panna mladému Joštovi z rodu Rožmberků, či pro změnu z důvodu nevyslyšené lásky oné prosté dívky k velmoži.

Jiné varianty pak nabízejí vysvětlení vzniku hradu coby úkrytu Joštových dcer před nástrahami pokleslého světa, a ta nejkrvavější legenda líčí Jošta coby poživačného zhýralého samce, který z vysoké skály shazoval oběti svých chlípných choutek do řečiště Vltavy.  

Historické skutečnosti pak i zakládací listinou z července 1349 uvádějí, že synové Petra I. z Rožmberka, tedy Petr, Oldřich, Jošt a Jan, získali od císaře Karla IV. povolení ku zbudování opevněného hradu.

Za zmínku stojí i skutečnost, že zde byl roku 1394 krátce vězněn Václav IV., stejně jako událost z doby sídlení zde Oldřicha z Rožmberka, který tu padělal listiny, zajišťující mu výhody - nic překvapivého od otce Bílé paní, proslulého intrikána, falzifikátora i strůjce popravy Smila z Křemže (a to docela paradoxně na základě zjištění, že Smil měl padělat jednu ze zástavních listin).

Hrad, jehož udržování bylo nákladné, byl opuštěn roku 1506. Od roku 2005 je v majetku a péči obce Křemže.

Sama historie místa je neskonale starší, toto místo bylo osídleno již v pravěku, jak prokázal archeologický výzkum, provedený roku 1972. Nejstarší nálezy pocházejí z pozdní doby kamenné, další z rozhraní starší a střední doby bronzové. A jelikož podle pověsti se v hradních sklepeních skrývají poklady, střežené králem trpaslíků s šedivou bradou, nelze vyloučit ještě mnohá překvapení a tajemství.

hradu se lze dostat jak podle potoka z Holubova, tak z obce Třísov (bezplatné parkoviště, vlaková zastávka), kde míjíme mohutnou památnou lípou, vyrůstající na místě keltského oppidia a pod ní stojí kapličku. Okružní cesta nabízí pohledy na hrad, infotabule se zajímavostmi lokality přírodní rezervace Dívčí Kámen, ale i připomíná technické památky, jako je elektrárna pod hradem nebo Lannova Adolfovská železárna. 

VIDEO: Hrad, okolí hradu

Nedaleko proti proudu lze navštívit známý klášter Zlatá Koruna, při splouvání lze na vysoké skále po pravé straně spatřit zbytky hradu Maškovec, odkud je úchvatný pohled do údolí pod ním. Cesta (modrá turistická) k nebezpečnému ostrohu vede od osady Březí, takže je dostupný i při jiné formě blížení se z Dívčáku k Budějovicům.

Romantické místo u jezu kousek pod hradem vybízí k odpočinku, a pro své tři pláže a domáckou atmosféru je ideální pro chvíle odpočinku vodáků i rodin z blízkého okolí (do nedalekého Boršova jezdí i MHD)

VIDEO: Den u jezu v Březí

Právě z Boršova lze na Dívčí Kámen vyrazit i příjemnou turistickou trasou s výhledy na řeku po červené značce, pokud tedy zhruba 12 kilometrů nečiní zájemci problém.