Před osmi měsíci musel být prostor vyhlídky uzavřen. Důvodem byl stav skal, na kterých se nachází. Průzkumy potvrdily, že bloky jsou narušeny a začínají se drolit. Před více než miliónem turistů ročně, kteří navštěvují Bastei, aby zde ulovili své vzpomínkové snímky, byl vrchol skalní věže dočasně chráněn plotem. Ale tím bylo zásadní rozhodnutí pouze na čas oddáleno.

Nejoblíbenější vyhlídkové místo na plynoucí Labe a okolní stolové hory mělo být opět otevřeno v tomto roce. Práce měly být ukončeny v červenci, uprostřed letní turistické sezóny, návštěvníci si opět měli užívat výhledu do údolí, ležícího v hloubce dvou set metrů pod nimi. Odborníci chtěli do tohoto termínu narušený pískovec zajistit. S pomocí oceli a betonu měl být vytvořen pás trvale obepínající skálu jako korzet a zajišťující její bezpečnost.

Nyní ale přišel nečekaný zvrat. Termín znovuotevření v červenci má být údajně zrušen. Podle saského tisku mělo vedení SIB (Sächsische Immobilien- und Baumanagement), které oblast  Bastei spravuje, prohlásit, že zajištění skály již není možné. „Skálu trvale nebude možné navštěvovat, není ji možné technickými prostředky zabezpečit,” uvedl D. Ruf, vedoucí příslušného oddělení SIB. Odvolává se na výsledky šetření geologů, kteří skalní věž v posledních osmi měsících velmi intenzivně zkoumali.

Experti se spustili na lanech po skále a vyvrtali do ní celkem dvanáct vrtů do hloubky půl metru, aby mohli odebrat vzorky pískovce, které byly podrobeny výzkumu. Odebrané sondy se drobí. Skála bude podle nich na vnější straně stále více měknout, tím bude stále více nestabilní. Navíc pískovec může být ještě více narušen nasáváním vody. Skála by mohla ztratit svou pevnost, v krajním případě hrozí její úplný rozpad. Zřícení skály je, podle D. Rufa, skrytým rizikem.

Že nebezpečí rozpadu Labských pískovců může hrozit, není žádná novinka. Vyhlídka z Bastei je ovšem výjimečný případ, protože nikde jinde byste nenašli tolik turistů jako právě zde.

Že zůstane vyhlídka uzavřena, znepokojuje také vedoucího hotelu Bastei stojícího bezprostředně vedle vyhlídky. Dozvěděl se tuto zprávu z internetu, oficiálně zatím jako vlastník hotelu a pozemku informován nebyl. Pochybuje o tom, že by nebylo možné problém technickými prostředky trvale vyřešit.

Nezbývá než doufat, že výhledy na pohádkovou scenérii Labských pískovců a Saského Švýcarska z Bastei  již nezůstanou jen pouhou vzpomínkou.