O jedné z ferrat

24.10.2014 10:06

Feráta Hans von Haidsteig na vrchol Preiner Wand (1783 mnm) a k chatě Neue Seehütte

Velikost písma: A A ATiskAutor: Jan Veselý
 
Obtížnost: C/D
Zajímavost: Interest: 3/5
Pro děti: ne
Délka trasy: 7,48km
Nadm. výška: 
Nadm. výška: 
 

Cestu ještě nikdo nenavštívil

 
 
Parkování:

A2 až k křížení Seebenstein, potom po S6 ke sjezdu Gloggnitz. Odtud směrem na Reichenau an der Rax a z něj pak na město Prein an der Rax. Na konci obce, krátce před ostrou levotočivou zatáčkou, odbočte doprava na cestu značenou „Klettergebiet Preinerwand/Gri­esleitenhof“. Po ní jeďte až na konec k závoře, kde je možno zaparkovat.

Popis přístupu:

Z parkoviště se vydáte po lesní cestě k první srpentině a od ní doprava ostře nahoru lesem po žlutém značení. Dvakrát přejedete přes lesní cestu, která nahoru stoupá v serpentinách. Jakmile se dostanete po třetí na lesní cestu, tak po několika metrech odbočte doprava na cestu s na zeleně značenou stezku. Po ní pokračujete asi kilometr až dojdete k ceduli „HAIDSTEIG“ a zde odbočíte doleva na červeně značenou cestu vedoucí skrz les. U dalšího rozcestníku s odbočkami na „Alter u. Neuer HAIDSTEIG“ a k Preinerwandsteig se držte vlevo. Pokračujte po červeně značené cestě (Holzknechtsteig) až k nástupu cesty uznačeném nápisem HEID.

Popis cesty:

Zajištěná cesta Hans von Haidsteig je jednou nejznámějších ferát v pohoří Rax. Cesta vede velmi exponovaně přes vrchol Preiner Wand (1783 mnm) a patří k největším a nejoblíbenějším ferátám ve východních Alpách.

Nejprve se překonává předsazená část stěny za pomoci jen málo napnutého lana (B/C). Pak následuje lehká pasáž v suťovisku bez zajištění s modrým značením a za ním začíná vlastní feráta. Začátek vede po krátké plotně (B), po níž následuje prvních 15 výškových metrů a pak první ze žebříků (B/C) ze začátku 20. století. Pak následuje vysazený traverz přes plotnu s kramlemi © a dále strmá a namáhavá část stěny s ohnutými kramlemi (C/D) a přímý výstup © zakončený jen částečně zajištěným pěším úsekem (A).

Po chvíli se cesta spojí se starou cestou „alter Haidsteig“ a pokračuje se vodorovně pod převisem k druhému „historickému“ žebříku" (B). Dalším úsek začíná ochozenou a často vlhkou plotnou (B/C) a pokračuje úzkou příkrou spárou ©. Poté přes vzdušný žebřík (C do komína, který je klíčovým místem této feráty. Komín (C/D) je hodně ohlazený. Po něm pak následuje krátké příkré místo s kramlemi (B) a dosáhnete odpočinkového místa u černé Madonny (1585 mnm).

Po odpočinku s krásným výhledem pokračujte chůzí přes suťovisko po modrém značení do úseku s lehkým lezením (1-) k poslednímu výšvihu skalním zářezem Za hranou pilíře se držte vlevo a pokračujte traverzem nahoru až k výstupu na vrcholovou plošinu (B).

Na vrcholové plošině můžete zamířit doprava k vrcholu Preiner Wand 1783 mnm a zněj zpět na občerstvení k chatě Neue Seehütte.

Popis sestupu:

Po stezce Holzknechtsteig: od chaty Neue Seehütte zpet ve směru Preiner Wand. U kříže Schröckenfuchskreuz doprava na červeně značenou stezku Holzknechtsteig. Po ní až k nástupu na Heidsteig a cestou výstupu zpěn na parkoviště.

Varianta sestupu: Přes Preinerwandsteig: Od chaty Neue Seehütte zpět až na vrchol Preiner Wand 1783 mnm, a krátce za ním odbočit doprava na červené značení – směrovník „Preinerwandsteig“. Sestup obtížnosti A/B. Po stezce sestupte až k pramenu Bachinger Bründl (1.280 m) a odtud po cestě výstupu zpět k parkovišti.

Vybavení:

Kompletní ferátové vybavení a případně lano na dojištění

Čas přístupu k cestě:

1,5 h

Čas výstupu:

2,5 h

Čas sestupu:

2 h

Nejlepší období:

léto, podzim

Čísla map:

Kompass WK 210 Wiener Hausberge

Freytag & Berndt WK 022 Semmering – Rax

BEV ÖK 104 Schneeberg und Rax

Odkazy:
Autor tuto trasu navštívil naposledy:

2014

Další informace o trase:

 

Nastoupáno výškových metrů:
Zklesáno výškových metrů:Jedna