Na tom ale Lemberk nestojí, filmaři si tu již podávali dveře mnohokrát. I Čert ví proč se tu točilo.

Gotický hrad na Českolipsku vznikl za Havla Markvartice, rádce krále Václava I. Manželkou mu bylaZdislava z Křižanova na Moravě (zemřela roku 1252), která proslula jako ochránkyně a ošetřovatelka chudých, s manželem založili dominikánské kláštery v Jablonném a Turnově.

V průběhu staletí se stala stále uctívanější patronkou kraje, pod zámkem je studánka nesoucí její jméno. Je pochována v Jablonném v nádherném barokním chrámu stojícím na místě kostela, který založila. Papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 v Olomouci svatořečil.  

Skvostný strop      

Jako mnoho okolních hradů patřil Lemberk také Vartenberkům a Berkům z Dubé. V 17. století ho drželiDonínové z nedalekého Grabštejna, částečně ho přestavěli ve stylu saské renesance.                         

V hlavním sále nechali vyrobit malovaný dřevěný kazetový strop. Do rámů bylo nasazeno 77 desek se zcela neobvyklým námětem zvířecích bajek. Předlohou k výzdobě stropu byly Ezopovy bajky a kniha Theátrum morum (Divadlo mravů) nizozemského rytce Sadelera. Pod každou bajkou je krátký staroněmecký text, vysvětlující její význam. Bílá hora zavála na Lemberk další majitele - Valdštejna, Bredy, Clam Gallase, za sedmileté války byl poničen.

Zámek ztratil na důležitosti, stalo se z něj administrativní sídlo, vyrabované při pozdějších selských bouřích. Byli to Clam-Gallasové, kteří začali panství zvelebovat. První světová válka přerušila stavební práce, po ní při vzniku Československa přišla i pozemková reforma a zrušení šlechtických titulů. Gallasové, kteří se o panství starali a dávali práci mnoha lidem, přišli o lesy a dvory, zůstala jim část velkostatku a zámek.

Zničila ho dřevomorka

Za války byl zámek pod nucenou nacistickou správou a Gallasům byl na základě dekretů prezidenta republiky odebráni s velkostatkem  hned po válce. Od roku 1951 sloužil jako expoziční Muzeum bytové kultury.

V roce 1971 spadla část západního křídla, při ohledání se zjistilo, že je vážně dřevomorkou narušena statika objektu. Sbírky byly rozvezeny do jiných zámků a depozitářů. Restaurátorské práce nejsou skončeny, Lemberk byl částečně zpřístupněn v roce 1992. Na zámek se vrátila jen malá mobiliáře.

Snahou je zařídit Lemberk tak, aby mobiliář slohově a významově přiblížil původní stav a respektoval architekturu místností. Při natáčení Čert ví proč si filmaři vyprosili natáčení v rytířském sále, který vybavili mobiliářem z filmových depozitů.

Lemberk za návštěvu rozhodně stojí - Čert ví proč nad ním drží spolu se Zdislavou ochrannou ruku a zdárně posunují rekonstrukci kupředu.