Lákavým místem je třeba německý Pasov na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu. Bavorské město bývalo sídlem říšských knížat a biskupů, jimž dnes vděčí za mnoho sakrálních památek. Vedla tudy od Šumavy Zlatá stezka, která byla ve 14. až 16. století nejdůležitější středověkou obchodní cestou.

Všudypřítomné baroko

Historickému středu města vévodí řada vzácných barokních památek. Kromě výstavných měšťanských domů narazí návštěvník na řadu kostelů. Je to především impozantní dóm sv. Štěpána na náměstí Domplatz. Barokní stavba, která svými dvěma bílými věžemi ční nad vším, co ve městě stojí. Tak jako je stavba úchvatná zvenku, jsou i její interiéry unikátní svou bohatou štukovou výzdobou a freskami.

Kousek od dómu stojí kostel sv. Kříže, růžová barokní stavba s jednou věží. U severní městské brány je pak farní kostel sv. Pavla a nedaleko vystrkuje svou štíhlou a špičatou věž kostel sv. Matouše.

Romantický pohled na noční Pasov

Romantický pohled na noční Pasov

FOTO: Profimedia.cz

Město je protkáno řadou úzkých uliček, které vždy vedou do centra, ke břehu jedné nebo druhé řeky. Projít se můžete třeba městskou bránou Paulbogen nebo se lze dostat k baště Scheiblingsturm těsně u řeky Inn.

Pokud výletníka stihne únava, může si posedět a doplnit energii výbornou krmí přímo za dómem na náměstí Residenzplatz s kašnou, kde stojí i nová barokní biskupská rezidence. K občerstvení lákají i četné stylové hospůdky ve starém městě anebo bistra s klobásou či bavorskou sekanou.

Hrad, klášter a muzeum skla

Romantická procházka podél Innu nabízí pohled na protější břeh s rozsáhlým komplexem kláštera a poutního kostela Mariahilf. Samozřejmě nechybí ani čilá výletní lodní doprava na vodách obou řek. Řeka Inn se zdá být poněkud mohutnější než Dunaj, i když prý je hluboká pouhé dva metry (Dunaj téměř sedm metrů), ale je to nejspíš tím, že se díky mnoha přítokům rozvodňuje a je svým tokem daleko dravější.

Na levém břehu u Dunaje najdeme budovu staré radnice a visutý most Luitpoldbrücke vedoucí na protější břeh, na němž se vypíná pasovský hrad Veste Oberhaus založený roku 1219. Jeho vlastníky byli pasovští knížecí biskupové.

Co by návštěvník tohoto starobylého městečka neměl opomenout navštívit, je muzeum skla nedaleko staré radnice. Tady se totiž nachází největší sbírka českého skla na světě.

Vystaveno je 13 tisíc skleněných předmětů od počátku 18. století do roku 1950. Expozice tak nabízí informace o designu skla vyráběného v Česku. Za touto sbírkou stojí pasovský rodák Georg Höltl. Sklo bylo jeho vášní, proto se mu podařilo shromáždit úctyhodnou sbírku českého skla, která nemá ve světě obdoby.