Po jedné z nejhezčích silnic přes Alpy

24.10.2014 18:22

cestovani.idnes.cz/podzimni-rakousko-jedna-z-nejhezcich-silnic-alp-i-uchvatne-prehrady-11q-/kolem-sveta.aspx?c=A141021_125022_kolem-sveta_tom#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box