Pokyny k odjezdu na akci S OVýTem Korsika pěšky i na kole

04.05.2017 11:38

Byly vydány pokyny k odjezdu a podrobnosti k akci S OVýTem KORSIKA PĚŠKY I NA KOLE.