V obou severních spolkových zemích Dolní Sasko a Sasko-Anhaltsko zve Národní park Harz návštěvníky, aby objevovali přírodu a užívali si volného času. Národní park chrání od roku 1990 horu Brocken a další centrální části pohoří Harz - od Altenau na západě přes Bad Harzburg a Ilsenburg na severu, Drei-Annen-Hohne na východě až po Herzberg v jižním Harzu.

Pohled z vrcholu Große Zeterklippe

Pohled z vrcholu Große Zeterklippe

FOTO: DZT, Stoermer

 Tajemné stezky

Goethova stezka a čarodějnická stezka  zavedou návštěvníky do pověstmi opředených lesů a tajemných bažin a provedou je kolem přírodních potoků a strmých útesů. Čarodějnická stezka vede z Ostenrode do Thale a lze na ní vidět bezesporu nejkrásnější místa regionu a užít si tajemnou a mystickou atmosféru Harzu. Hlavní atrakcí je hora Brocken vysoká 1 142 metrů - nejvyšší hora severního Německa. Její vrchol bývá často vidět jen v náznacích, protože je neustále zahalen do husté mlhy.

Hora Brocken, vrchol čarodejnické stezky

Hora Brocken, vrchol čarodějnické stezky

FOTO: Harzer Tourismusverband

Tento přírodní úkaz stál za vznikem pověstí o čarodějnicích. Podle těch se zde každoročně na Filipojakubskou noc, tedy v noci z 30. dubna na 1. května, scházely čarodějnice a společně tančily. Tyto legendy se staly podnětem ke každoroční noci čarodějnic.

Čarodejnice na vrcholu hory Brocken

Čarodejnice na vrcholu hory Brocken

FOTO: Harzer Tourismusverband

 Nejvýše položené nádraží v Německu

Turisté se mohou svézt také parním vlakem Brockenbahn a zavítat do 100 let staré botanické zahrady na vrcholu Brockenu. Nebo se vydat s průvodcem na túru národním parkem, a pak nastoupit do vlaku místní úzkorozchodné dráhy a nechat se vyvézt až na Brocken. Délka zdejší trati je 130 km a na Brockenu se nachází nejvýše položené nádraží v Německu.

Pohled z vrcholu Achtermannu

Pohled z vrcholu Achtermannu

FOTO: DZT, Stoermer

Flora a fauna

Flora i fauna místních lesů je velmi bohatá. Při procházkách lesem můžou turisté zahlédnout místní savce, například jelena evropského, srny nebo divoká prasata. Všude kolem poletují zástupci pestrého ptačího světa - datli černí, kosi horští nebo střízlíci obecní. Při troše štěstí je možné zpozorovat i kočku divokou nebo rysa. A to vše v prostředí, které se bude v budoucnu vyvíjet bez zásahu člověka.

Divoká kočka, kterou lze při troše štěstí v parku zahlédnout

Divoká kočka, kterou lze při troše štěstí v parku zahlédnout.

FOTO: DZT, Stoermer

 Hrázděné domy a jeskyně 

Vedle jedinečné možnosti pozorování zvířat je tu mnoho dalších míst, která stojí za to navštívit - například města se středověkými hrázděnými domy jako Goslar nebo Quedlinburg, obě zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníci mají také možnost sestoupit do dnes již opuštěných dolů a prohlédnout si krápníkové jeskyně Rübeländer Tropfsteinhöhlen a jeskyni jednorožce Einhornhöhle.