Projekt Zažít vrcholy

11.12.2014 08:53

Projekt Zažít vrcholy

Lužické hory a Žitavské hory jsou jedním přírodním horským celkem s velkým potenciálem cestovního ruchu. Turistická oblast nabízí atraktivní možnosti pěší turistiky, cykloturistiky a klasického lyžování s možností kulturních a historických zážitků na tomto společném hornatém území.

Obsahem české části projektu Zažít vrcholy, realizovaného společně s městem Oybin, bylo přeshraniční propojení nabídek cestovního ruchu na vrcholech Lužických a Žitavských hor.

Projekt přispěl k zatraktivnění lokalit na obou stranách hranice, které nejsou tak známé, prostřednictvím několika klíčových bodů.

 

Pro celoroční údržbu pěších i lyžařských tras byla v květnu 2013 nakoupena technika, konkrétně dva sněžné skútry, terénní motorové vozidlo, přívěsný vozík, dvě řezačky běžeckých stop, dva křovinořezy a motorová pila.

 

 

Pro potřeby turistů byly vytvořeny a vytištěny letní a zimní turistické mapy, jež jsou k dispozici zdarma v elektronické podobě či na turistických informačních centrech členských obcích Svazku obcí Novoborska, v samotném Svazku obcí Novoborska a obci Oybin.

 

 

Bylo vybudováno devět odpočívadel a nástupních míst s přístřešky a informačními tabulemi, a to v Novém Boru – Arnultovicích a ve Svoru, kde došlo k přímému napojení na projekt německého partnera zvaného „Cesta k sousedům“, v Prysku, ve Skalici u České Lípy, na Polevsku, v Kamenickém Šenově či v Okrouhlé.

 

 

Postavila se budova pro technické zázemí sportovně rekreačních tras Novoborska na Polevsku – Jedličné, která byla dne 19.4.2014 za účasti hejtmana Libereckého kraje, p. Matina Půty, slavnostně otevřena.

 

 

Pro přímou potřebu návštěvníků byly vytvořeny internetové stránky s nabídkou turistických tras a informacemi o aktuálním dění v projektu, které budou dále postupně doplňovány oběma partnery projektu dalšími informacemi.

 

 

Jako součástí projektu Zažít vrcholy se samozřejmě uskutečnila i vzájemná setkání s partnerem projektu, kdy bylo možné zhlédnout provedené stavební úpravy hradu Oybin realizované z tohoto projektu na německé straně. 16. září se však uskutečnilo setkání poslední, a to za účasti nejen starostů členských obcí Svazku obcí Novoborska, ale i zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a novinářů.

Vzhledem k úspěšnosti a finančním úsporám české strany, zejména ve výběrovém řízení na pořízení techniky na údržbu lyžařských tras, došlo k významným úsporám, které jsme tak mohli poskytnout německé straně na chybějící financování dalších potřebných úprav hradu Oybin, a to bez nutnosti navyšování finančního rozpočtu projektu. Tato naše společná snaha byla podpořena i poskytovatelem dotace. Jsme rádi, že jsme tímto mohli přispět k dočerpání plánovaných dotačních prostředků projektu bez nutnosti vracet nevyčerpané prostředky zpět EU.

Projekt Zažít vrcholy / Höhepunkte Erleben je realizován z operačního programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 3/ Ziel 3 Česká republika - Sasko (ZIEL3/C/2.2.00/11.00303)