Region u francouzských hranic: Sára-Horní Mosela

Tento region se nachází přímo u hranic s Lucemburskem a Francií, charakterizují ho bizarní pískovcové a vápencové skalní útvary, stejně jako všudypřítomné stopy Starých Římanů. Tento sluncem zalitý region, ve kterém se slévají řeky Mosela a Sára, je ideálním místem pro cyklistické a pěší výpravy.

V Saarburgu narazí návštěvníci na vodopád uprostřed města

V Saarburgu narazí návštěvníci na vodopád uprostřed města.

FOTO: Mosellandtouristik GmbH, Mosellandtouristik GmbH

K návštěvě láká také skanzen Roscheider Hof v Konzi, nebo historické centrum Saarburgu se zříceninou hradu a vodopády. Tento 20metrový vodopád se nachází přímo v centru města. Městečko bylo založeno již na konci 10. století, dodnes se v něm nacházejí hrázděné a barokní domy, které mu propůjčují romantickou atmosféru.

Tip: Po Mosele je možné putovat také na výletní lodi. Zastávky na trase jsou přímo propojené se zajímavostmi v regionu. Z přístavu je to tak vždycky blízko do centra městeček, na nějaký ten hrad nebo zříceninu.

Město starých Římanů – Trevír

Trevír má mnoho tváří – není divu, vždyť má za sebou více než 2000letou historii. Augusta Treverorum nebo Novaesium, čili Trevír nebo Neuss – které z nich je opravdu nejstarším městem v celém Německu, ponecháme raději stranou.

Trevír je od roku 1986 na seznamu UNESCO

Trevír je od roku 1986 na seznamu UNESCO.

FOTO: Mosellandtouristik GmbH Mosellandtouristik GmbH

Faktem však je, že Trevír byl městem již v dobách starých Římanů – nikoliv jen pouhou osadou. Město utvářeli římští císaři, biskupové, kurfiřti a měšťané; stavební památky světového významu – mnohé z nich jsou od roku 1986 součástí Světového kulturního dědictví UNESCO – a umělecké poklady zůstaly a vyprávějí jejich pohnuté příběhy.

V Trevíru jsou k vidění Císařské lázně

V Trevíru jsou k vidění Císařské lázně.

FOTO: Ulrich Pfeuffer, GDKE Rheinland-Pfalz

Černá brána, amfiteátr či slavné Císařské lázně, ve kterých si Římané svého času rádi libovali, relikty Barbařiných lázní z 2. století a stejně starý římský most, který je dodnes důležitou dopravní trasou, jsou dokladem toho, jak velkoryse Římané město plánovali.

Asi nejznámější památkou je Černá brána

Asi nejznámější památkou je Černá brána.

FOTO: Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (Merten, Hans-Peter)

Ale i středověké stavební památky jako trevírský chrám Sv. Petra, jenž je nejstarší stavbou svého druhu v celém Německu, anebo kostel Panny Marie postavený v letech 1227 až 1243 v raně gotickém slohu, který je s chrámem propojen křížovou chodbou, zanechají hluboké dojmy v každém, kdo ocení kulturně-historické poklady.

Dalšími zastávkami na procházce starobylým Trevírem jsou středověké Hlavní náměstí se štítovými domy Steipe a Rotes Haus, kostelem Sv. Gangolfa, sloupem s křížem, renesanční kašnou Sv. Petra a nedalekou židovskou uličkou, benediktinské opatství Sv. Matyáše a obranné věžové domy jako Francká nebo Jeruzalémská věž.

Hlavní náměstí je jen kousek od zdejšího chrámu

Hlavní náměstí je jen kousek od zdejšího chrámu.

FOTO: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Důležitou roli přirozeně hrají také slavná vína od řek Mosel, Saar a Ruwer, kterými místní vinaři okouzlují na četných městských veselicích a slavnostech vinobraní.

Prázdninový region Ruwer

Odpočinek v tomto maličkém vinařském regionu je báječný: kromě slunečných vinic zde na návštěvníky čekají také zdejší lesy. Region je protkán sítí cyklistických stezek a pěších tras. Ideální trasou slibující zážitky a odpočinek je ta vedoucí kolem řeky Ruwer až do Waldrachu, kde se Ruwer vlévá do Mosely. Oblíbená je třeba také cyklistická trasa Ruwer-Hochwald-Radweg, která vede podél bývalé železniční trati malebným údolím řeky Ruwer.

Údolí řeky Ruwer je plné pěších a cyklo tras

Údolí řeky Ruwer je plné pěších a cyklo tras.

FOTO: Mosellandtouristik GmbH Mosellandtouristik GmbH

Tip: Autobus pro cyklisty zde jezdí mezi 1. květnem a 5. říjnem pravidelně každou sobotu, neděli a o svátcích, v době hlavních prázdnin v Porýní-Falci pak každý den.

Region okolo Římské vinařské stezky

Okolo městečka Schweich se setkává moderní umění s antickým. Tato krajina je plná důkazů o tom, jaký životní styl si Římané ve zdejším kraji užívali. Dochovaly se jak luxusní vily (rekonstruované), tak také další římské památky. I vinařské slavnosti jsou zde na denním pořádku.

Skvělé zážitky nabízejí výpravy pohořími Eifel nebo Hunsrück. Hosté se odtud dostanou  bez obtíží také do Trevíru (Trier) nebo do Lucemburska.

Vila Urbana leží v regionu Římské vinařské stezky

Vila Urbana leží v regionu Římské vinařské stezky.

FOTO: Longuich.de

Zdejší Římská vinařská stezka existovala již v době samotných Římanů, především proto, že se ani zde na severu nechtěli vzdát své záliby ve víně, a proto nechali postavit trasy, které by jim pravidelný přísun tohoto moku zajistily. S tím je spojeno i postupné rozšíření pěstování vína až do těchto končin.

Římská vila leží na jedné z turistických tras

Římská vila leží na jedné z turistických tras.

FOTO: Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Třetina veškeré produkce vína na Mosele připadá právě na tento mikroregion. O tom, jak si zde Římané žili, se návštěvníci mohou přesvědčit při návštěvě římských vil – Rusticy v Mehringu a Urbany v Longuichu (obě jsou zrekonstruované podle nálezů), za vidění stojí také římské sklepení v Kennu a vodní potrubí v Pöllichu. Vily jsou volně přístupné zvenku, prohlídky se zde konají každou neděli, vnitřní prostory jsou tak přístupné pouze s průvodcem.

Římské památky jsou rozesety všude po krajině

Římské památky jsou rozesety všude po krajině.

FOTO: Zeller REGION, foto Philipp Bohn

Region Bernkastel – Kues

Tento prázdninový region pojmenovaný podle městečka Bernkastel-Kues tvoří spolu s dalšími 22 vesničkami centrum střední Mosely. Zdejší srdce regionu, městečko Bernkastel-Kues, se pyšní středověkými hrázděnými domy, zříceninou hradu Landshut, renesanční radnicí a také malebným historickým centrem.

Centrum Bernkastelu je plné hrázděných domů

Centrum Bernkastelu je plné hrázděných domů.

FOTO: Mosellandtouristik GmbH Mosellandtouristik GmbH

Na zdejších příkrých svazích se daří tomu nejlepšímu ryzlinku na Mosele. Navíc se zde nacházejí desítky kilometrů značených cyklistických a turistických tras.

V Bernkastelu se často konají vinařské slavnosti

V Bernkastelu se často konají vinařské slavnosti.

FOTO: Tourist-Information Ferienland Bernkastel-Kues TI Ferienland Bernkastel-Kues

Vrcholnými událostmi roku jsou: festival pěší turistiky (29. 4.–3. 5. 2015) „WanderKulTour“, hudební festival „Moselmusikfestival“ (17. 7.–3. 10. 2015) a vinařský festival „Weinfest der Mitelmosel“ (3.–7. 9. 2015).

Region Mosel – Eifel

Tento region spojuje oblast střední Mosely s oblastí okolo pohoří Eifel. Eifel je pohoří vulkanického původu, ve kterém se nacházejí vulkanická jezera, Maare, a také hluboké lesy.

V pohoří Eifel se nachází řada zajímavých jezer

V pohoří Eifel se nachází řada zajímavých jezer.

FOTO: Dominik Ketz Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Pěší turisté pak ocení možnosti, jež nabízí trasa Eifelsteig, která je provede tímto vulkanickým pohořím, další trasy vedou také napříč vinicemi podél středního toku Mosely. V regionu se kromě toho nacházejí ještě i další, dokonce certifikované, pěší trasy, které návštěvníky seznámí s přírodními krásami -  a to nejen vinicemi -  zdejšího kraje.

Další oblíbenou pěší trasou je „Lieserpfad“ vedoucí z Daunu přes Manderscheid a Wittlich ve čtyřech etapách, každá má okolo 20 km, podél řeky Lieser z pohoří Eifel až k řece Mosel.

Eifel je protkán hustou sítí turistických tras

Eifel je protkán hustou sítí turistických tras.

FOTO: Dominik Ketz Photography Eifel Tourismus GmbH

Ve vedlejším údolí přímo u řeky Lieser leží město Wittlich, centrum regionu, které se pyšní středověkými uličkami, skvělými možnostmi nakupování a také každoročně pořádanými lidovými slavnostmi Säubrennerkirmes. Aktivní turisté si zde mohou užít cyklostezku Maare–Mosel–Radweg. Tato trasa vede podél bývalé železniční tratě, je dlouhá 58 km a na trase Daun–Bernkastel Kues je nenáročná (opačným směrem doporučujeme využít transfery).

Tip: V provozu je nová webová stránka informující o cyklostezce Maare–Mosel– Radweg. Přehled ubytování, zastávek na trase, plánovač trasy, to vše mají nyní cyklisté pěkně na jednom místě.

Na hradě Manderscheider Burg se konají hradní slavnosti

Na hradě Manderscheider Burg se konají hradní slavnosti.

FOTO: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Po celý rok se zde koná mnoho akcí. V srpnu (14.–17. 8. 2015) je to obrovská pouť známá pod jménem „Säubrennerkirmes“ a koncem srpna (29.–30. 8. 2015) pak hradní festival Manderscheider Burgenfest.

V září (13. 9. 2015, Wittlich) se konají velké trhy, které jsou spojené i s otevřenou nákupní nedělí (běžně jsou obchody v Německu o nedělích zavřeny). Na trzích jsou k dostání regionální produkty a speciality.

Region Mittelmosel-Kondelwald

Tento kraj má jedinečnou atmosféru: vinařská městečka Kröv, Kinheim a Reil zvou k návštěvě a hlavně ochutnávce zdejších vín. Oblast si dodnes zachovala pohodovou a až starosvětskou atmosféru.

Ve všech zmíněných městečkách se nacházejí vinárny a vinné sklípky, které jsou návštěvníkům otevřeny po celou vinařskou sezónu a zvou je k ochutnávce toho nejlepšího, co se vinařům podařilo ze zdejší vinné révy vyrobit. Samozřejmostí je také nabídka vín, která si mohou návštěvníci zakoupit a odnést s sebou domů. Poměr ceny a kvality vám přitom doslova vyrazí dech.

V regionu střední Mosely se nachází řada malebných vesniček

V regionu střední Mosely se nachází řada malebných vesniček.

FOTO: Mosellandtouristik GmbH Mosellandtouristik GmbH

Malebnou přírodu nabízí les Kondelwald, po kterém je region pojmenován, nedaleko od něj se nachází starý karmelitský klášter Springiersbach, jenž má za sebou více než 900 letou historii. Dnes je otevřen i návštěvníkům.

Region Traben-Trarbach

Obě městské části, Traben i Trarbach, obklopují lesy a vinice. To, že byla tato část regionu podél Mosely v 19. a ještě i na počátku 20. století vedle francouzského Bordeaux jedním z nejdůležitějších vinařských regionů na světě, dokazují dodnes zdejší stavby. K těm nejkrásnějším patří stavby z období secese.

Traben-Trarbach je jedním z vinařských center v regionu

Traben-Trarbach je jedním z vinařských center v regionu.

FOTO: Becker-Werbung

Dodnes zde funguje secesní hotýlek, ve kterém se mohou zdejší hosté ubytovat a užít si vše, co region nabízí.

S výsadním postavením v oblasti obchodu s vínem je spojena také výstavba sklepení pod historickým centrem, víno totiž bylo třeba před jeho transportem někde uskladnit. Tato sklepení jsou dnes návštěvníkům přístupná.

Ve městě se nachází mnoho secesních památek

Ve městě se nachází mnoho secesních památek.

FOTO: P. Friesenhahn

Odpočinek a relaxaci si mohou návštěvníci dopřát v lázních Moseltherme v Bad Wildsteinu.

Region Zeller Land

Vinice, lesy a kopečky Hunsrücku, který se stal národním parkem, obklopují celý tento region. O tom, že je zdejší víno oblíbené po celém světě, především ryzlink, svědčí fakt, že 80 % veškeré produkce je určeno pro export. Zdejšího ryzlinku si pak následně užívají především lidé v USA a Japonsku.

Tento kraj si oblíbili již Keltové a Římani, jedna z pěších tras vede právě po stopách starých Římanů. Návštěvníci se však mohou vydat i na okružní trasy, nebo lezecké (jištěné) trasy, které jsou sice trochu náročnější, slibují ovšem jedinečné výhledy na okolní vinice táhnoucí se podél břehů Mosely.

Sedm vinařských oblastí, s nejznámější tratí „černá kočka“, a 17 idylických vesniček se těší na to, až budou objeveny i českými turisty.

Region Cochem

Cochem je jednou ze zastávek při putování podél Mosely, kterou by návštěvníci určitě neměli vynechat: středověké městečko, prastaré domky a vinařství, lanovka poskytující dech beroucí výhledy na krajinu okolo Mosely a také Reichsburg. Tisíc let starý hrad, který patří k architektonickým skvostům Německa, to vše stojí v Cochemu určitě za návštěvu. Ve městě mohou hosté navštívit i historický mlýn, kde se mohou seznámit s tajemstvím výroby hořčice ve zdejším městečku.

Jednou ze zastávek okružních plaveb po Mosele je Cochem

Jednou ze zastávek okružních plaveb po Mosele je Cochem.

FOTO: Tourist-Information Ferienland Cochem

Tip: Jen asi třicet minut chůze od horní stanice lanovky, Pinnerkreuz, se nachází zážitkové centrum a zvířecí park Klotten.

Jen kousek od města leží Calmont, nejstrměji položená viniční trať v Evropě, a také Beilstein, romantický koutek na Mosele, který se již mnohokrát stal kulisou pro natáčení filmů a seriálů. Idylické a malebné jsou také vesničky Bremm a Moselkern.

Nad Cochemem se tyčí hrad Reichsburg

Nad Cochemem se tyčí hrad Reichsburg.

FOTO: Lasse Burell Produktion

Tip: Na Calmont vede jištěná stezka. Vhodná je však spíše pro zkušenější pěší turisty, některé úseky jsou opravdu strmé, lidé se závratěmi by se trase měli raději vyhnout a zvolit jinou, příjemnější alternativu.

V Cochemu se během roku koná mnoho zajímavých akcí spojených s vínem. Vrcholnou událostí roku je Moselský týden vína. Hlavním tématem je samozřejmě zdejší ryzlink, k ochutnání však budou u místních vinařů i jiné odrůdy. Součástí festivalu bude i rozmanitý kulturní program, plný hudebních a gastronomických překvapení. Na návštěvníky čeká i slavnostní ohňostroj. Akce se koná v létě od 3. do 7. června.

Pěší výpravy je možné spojit s ochutnávkou vína

Pěší výpravy je možné spojit s ochutnávkou vína.

FOTO: Tourist-Information Ferienland Cochem

Další zajímavé akce:

  • 11.4.–12.4.15 Festival květů červených moselských broskví
  • 9.5.–10.5.15 Umělecké a řemeslné trhy
  • 3.6.–7.6.15 Vinařský festival
  • 1.8.–2.8.15 Hradní festival
  • 27.8.–31.8.15 Lidové slavnosti a vinařský festival
  • 23.10.–25.10.15 Oktoberfest v Cochemu

Region Sonnige Untermosel

Překrásná příroda, starobylé hrady a zříceniny, jako je třeba Thurant, stejně jako šarmantní vinařské vesničky jako Alken a Kobern-Gondorf nabízející prvotřídní gastronomické zážitky, charakterizují dolní tok Mosely před branami Koblence, kde se nachází proslulý německý trojúhelník.

Region Dolní Mosely sousedí s Porýním

Region Dolní Mosely sousedí s Porýním.

FOTO: Mosellandtouristik GmbH Mosellandtouristik GmbH

Stékají se zde totiž Rýn a Mosela. Region je velice slunečný a má až středomořské klima, které potěší nejen místní pěstitele vína, ale také turisty, kteří se sem vydají za ochutnávkou vín, pěší turistikou, cyklistickými výpravami nebo kvůli návštěvě některého z romantických hradů a zřícenin.

Pěší turistika okolo Mosely

Podél celého toku Mosely na německém území vede pěší stezka nazvaná Moselsteig, dlouhá je 365 km, nabízí 24 etap, z nichž každá z nich měří mezi 11 a 24 km. Trasy vedou po obou březích Mosely, jednotlivé etapy se mezi sebou dají snadno kombinovat.

Pěší trasa Moselsteig vede podél Mosely

Pěší trasa Moselsteig vede podél Mosely.

FOTO: Dominik Ketz Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Na trase je mnoho vyhlídkových míst a dalších zajímavostí – kapliček, hradů, zřícenin a vinic. Trasa nabízí také celou řadu možností ubytování, v nabídce jsou i balíčky obsahující transfer zavazadel.

Cyklistika v regionu

V regionu okolo Mosely se nachází přes 1000 km značených cyklistických tras různých obtížností. Užijí si aktivní sportovci, požitkáři i rodiny s dětmi. Mezi nejoblíbenější trasy patří ty vedoucí okolo řek.

Na první příčce mezi nimi je Moselská cyklotrasa dlouhá 275 km od francouzského Thionville ve Francii až po německý Koblenz. Tato v sobě propojuje německou, francouzskou a lucemburskou kulturu.

Region mohou návštěvníci poznávat i na kole

Region mohou návštěvníci poznávat i na kole.

FOTO: Dominik Ketz Fotografie Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Další z oblíbených tras je i ta vedoucí podél řeky Sáry z francouzského městečka Saargemünd až po německý Konz, kde se Sára vlévá do Mosely.

Tato trasa získala nejvyšší hodnocení, tedy čtyři hvězdičky, v žebříčku cyklistického klubu ADFC.

Kromě toho se zde nacházejí i kratší a okružní trasy nebo trasy vedoucí podél kolejí. Z tras je to na vinice vždycky blízko, takže objevování zdejší krajiny se dá lehce spojit s ochutnávkou zdejších vín.

Hrady a zříceniny okolo Mosely

Hradů a zřícenin se podél Mosely nachází nespočet, řada z nich leží přímo na značených turistických trasách. Mnoho z hradů bylo založeno na místech původních keltských a římských sídlišť.

Odměnou za výstupy jsou zdejší hrady a zříceniny

Odměnou za výstupy jsou zdejší hrady a zříceniny.

FOTO: Dominik Ketz Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Asi nejznámějším zdejším hradem je hrad Eltz nacházející se kousek od Mosely u Moselkernu.  Hrad leží v krásné přírodě obklopený hustými lesy a ze tří stran také přítokem Mosely, říčkou Elz.

Díky své výjimečné poloze na skále sahající až do výšky 70 metrů hrad přečkal všechny pohnuté okamžiky německé historie bez úhony. Návštěvníci tak dodnes mohou pozorovat architekturu a památky dokumentující jeho více než 850letou historii.

Tip: Na některých hradech v regionu je možné také přenocovat.

Mezi hrady vyniká hrad Eltz

Mezi hrady vyniká hrad Eltz.

FOTO: Mosellandtouristik GmbH Mosellandtouristik GmbH

Na hradech se konají také různé středověké slavnosti, na kterých návštěvníky baví středověcí rytíři, kejklíři, řemeslníci a hudebníci. Některé hrady v zimním období nabízejí také vánoční trhy.

Tip: Většina zřícenin je přístupná zdarma, na hrady je vstup povolen pouze s průvodcem, je proto potřeba počítat s platbou vstupného. Rodiny s dětmi mohou využít zvýhodněného rodinného vstupného.