Mléčně bílý baldachýn mlhy přikrývá ještě rozespalé louky a pole v okolí Bezdězu. Ranním ptáčatům, která najdou chuť a sílu vyšplhat se časně z rána k hradbám královského hradu, může být v podzimních dnech odměnou kouzelný výhled. Paradoxem je, že tento rozhled mlžným oparem mnohé zakrývá, přesto patří k těm nejkrásnějším.

Závoj mlhy vyhlazuje jinak nerovný povrch krajiny.

Závoj mlhy vyhlazuje jinak nerovný povrch krajiny.

FOTO: Profimedia.cz

O hradu Bezděz ležícím v Máchově kraji se vypráví ledacos. Jedna z legend popisuje tajnou chodbu, kterou ve 13. století měla prchat Kunhuta, vdova po králi Přemyslu Otakarovi II., se synem Václavem. Na Bezdězu byli totiž uvěznění. Dále se také vypráví, že si na hradě schovali mniši svůj poklad.

Podzimní Bezděz

Podzimní Bezděz

FOTO: Profimedia.cz

Karel Hynek Mácha není s Bezdězem spjatý jen díky názvu tamního kraje. Na hradě má svoji památeční desku a v blízkých Doksech muzeum. Malebná příroda v okolí hradu pro něj byla stejně jako pro mnohé před ním i po něm inspirací.

Pohled, ze kterého naskakuje husí kůže

Pohled, ze kterého naskakuje husí kůže.

FOTO: Profimedia.cz

Kdy přesně Bezděz vznikl, není dodnes zcela jasné, v každém případě se však jeho výstavba datuje do druhé poloviny 13. století. Jako pevnost ho nechal vybudovat král Přemysl Otakar II. v architektonickém stylu rané gotiky.