Cestou z vláčku je již při příjezdu část hradu Oybin vidět, ale nepůsobí nijak majestátně a máte tak pocit, že se bude jednat jen o další zříceninu středověkého hradu bez dalších možností prohlídky. Avšak opak je pravdou.

Na skalním útvaru připomínající včelí úl byl tento rozsáhlý hrad postaven v 13. století a nyní probíhají intenzivní záchranné a rekonstrukční práce. O velikosti areálu hovoří čtyři hektary plochy celého hradu a kláštera.

A nejedná se jen o prázdný a nevyužitý hrad, jsou zde výstavní prostory a to v obytné věži a v márnici. Expozice jsou o historii hradu a včetně dvou modelů hradu a také o topení v tomto hradu.

Monumentálnost hradu je nejvíce vidět v troskách bývalého kostela, jenž si velikostí nezadá s největšími gotickými kostely v Evropě. Můžeme zde vidět celé obvodové zdi bez střechy a za ním leží stále funkční horský hřbitov. Za hřbitovem je na skále historický horský hostinec s rytířským sálem.

Výhledy z hradu jsou nádherné - na jedné straně vidíme rozhlednu na hraničním vrchu Hvozd a na druhé straně, za dobrého výhledu, město Zittau.

Při procházce hradem na nás z každého místa dýchá historie a to především česká. O což se nejvíce zasloužil králKarel IV., který zde nechal v roce 1364 zřídit císařský dům a v roce 1369 založil řád celestinů. Ti zde sloužili až poloviny šestnáctého století. Poté byl celý areál poničen bleskem a postupně chátral. Dílo zkázy dokonávala příroda a to v 17. století sesuvem skály a tak až do 18. století byl opuštěný a zapomenutý.

Zlom nastal příchodem romantických básníků a malířů a tak v roce 1829 začíná novodobá historie hradu odklizením sutě z kostela. Zajímavostí je, že v tak rozsáhlém areálu sloužilo maximálně 12 mnichů a v dobách postupného opouštění místa pouze šest. Za zmínku stojí i odolání hradu útokům husitů v roce 1429.

Na hradě se pořádají festivaly, koncerty klasické hudby v klášteře a také hradní divadlo. Možné jsou na objednávku tematické prohlídky i v anglickém jazyce a to například po stopách Karla IV.

Pro českého návštěvníka je zde připraveno takřka domácí prostředí s českými popisky a prospekty - můžeme tak mít chvilku pocit, že jsme v Čechách. Hrad má otevřeno celoročně. Základní vstupné je 5 eur na osobu.