"Pro válečné veterány, o které tu bylo dobře postaráno, byla každodenní cesta podél maleb připomenutím, že na každého dojde, nikdo se před smrtí neschová. Dlouho byly fresky zakryty vrstvou vápna, stalo se po tyfové epidemii za slezských válek, kdy Kuks sloužil jako lazaret pro raněné. Aby se nákaza dál nešířila, byly všechny hospitální prostory dezinfikovány vápnem, " uvedl kastelán Kuksu Libor Švec.

Ze šedi na výsluní

Jeden z našich nejkrásnějších barokních areálů v Kuksu u Dvora Králové se vrací po náročné rekonstrukci a revitalizaci veřejnosti jako prohlídkový a edukační objekt.

Hrabě František Antonín Špork (1662 - 1738) nechal komplex zbudovat pro vojenské vysloužilce, po roce 1743 se o ně staral samaritánský řád Milosrdných bratří, kteří měli ve znaku granátové jablko. To je ve znaku  projektu obnovy, v křesťanské symbolice znázorňuje znovuzrození...

V sobotu 27. března budou moci první návštěvníci zhlédnout, jak se podařilo po nesmírně náročných pracích trvajících přes dva roky znovu pozvednout k pozemské i nebeské slávě barokní perlu minimálně evropského významu.

Špork, pocházející z nižší šlechty, což ho štvalo, významný mecenáš, milovník umění, ale i velký ješita a věčný sudič, by byl hrdý na své následovníky, kteří po řadě různých překážek, dokázali navrátit Kuksu jeho bývalou podobu. I když je to relativní, místo, ve své době známější než Karlovy Vary, již za Šporka upadalo a ničily ho povodně a požáry.

Hospitál s monumentální sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna, jenž pro šlechtice vytvořil kromě dalších volných plastik v plenéru působivou galérii CtnostíNeřestí na ochozu nad Labem, se stává opět prvotřídní uměleckou památkou.

Padesát let průběžně vnímám Kuks, kdysi zaprášený, ponurý, s dlouhými oprýskanými chodbami, s málem mobiliáře a hlavním lákadlem barokní lékárnou a Braunovými plastikami. Šedl a vadl, sice výrazně zasazen v krajině, ale i obec Kuks, se i přes školní a ROH zájezdy pomalu ztrácela v šedi.

Obojí prokouklo, v dlouhé chodbě bylo odkryto dvaapadesát nástěnných alegorií Tance smrti. Je to morbidní, ale pravdivý exkurz o pomíjivosti pouti pozemské. Kancelářské a skladové prostory se mění na multifunkční edukační středisko, parkovou zahradu přeměnili na bylinkovou a ovocnou, jsou tu i záhony pro zeleninu.

Náklady byly obrovské

Přestože byl hospitál podroben všemožnému průzkumu, je možné, že na památkáře, kteří tu odvedli pod vedením Národního památkového ústavu obrovský kus práce, ještě čeká nějaké překvapení.

Obnova stála 453 348 343 korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a část ze státního rozpočtu. Nejsou to vyhozené peníze, máme být na co hrdi. Prokoukla i obec Kuks, pokud jste tu delší dobu nebyli, budete zírat.

Základním prohlídkovým okruhem bude 60minutový Hospital, 15minutová Šporkova hrobka, a 30minutová expozice Historie lékáren.