„Podle statistiky do našeho informačního centra v roce 2015 zavítalo sedmdesát pět tisíc návštěvníků, ale celkový počet turistů je několika násobně vyšší. Těší nás, že za posledních pět let se výrazně zvýšil také počet českých hostů. Zejména  přijíždějí o prázdninách a také na tradiční vánoční trhy,” uvádí Jens Bierke, vedoucí budyšínského informačního centra.

„Snažíme se o prezentaci Budyšína oslovující co nejvíce příchozích tak, aby vyvolala přání se u nás zdržet více dní či se opakovaně vracet. Dnes většina návštěvníků přijíždí pouze na jednodenní výlety. Také pro ně byl vytvořen Budyšínský historický okruh centrem zahrnující asi 85 stavebních památek s informačními tabulkami o jejich historii. V našem infocentru poskytujeme pro zahraniční zájemce i překlady textů do češtiny, angličtiny atd. Také můžeme doporučit možnosti ubytování, nabízíme audio-průvodce, suvenýry, umíme připravit akce „na klíč“, spolupracujeme s cestovními kancelářemi,” dodal Bierke.

Za pozornost také stojí, že Jens Bierke se již dlouhé roky učí českému jazyku, budete-li mít štěstí a zastihnete-li ho v informačním centru nacházejícím se vedle budovy radnice, můžete se dozvědět mnoho zajímavostí i bez jazykové bariéry – jak sám říká, možnost potrénovat českou konverzaci vždy rád uvítá.

Čtyřicetitisícové město okouzluje jak nově příchozí, tak i ty, kteří se opakovaně vracejí. V letošním roce určitě neopomeňte zavítat do zrekonstruovaného Chrámu svatého Petra, který uvítal opět návštěvníky i věřící po více než dvouleté přestávce.

V tomto jediném simultánním kostele (od roku 1524) na východě Německa naleznete vše ve dvojím provedení (katolickém a protestantském): oddělené oltáře, kazatelny, lavice i varhany, každá část chrámu má i svůj vchod. Po staletí se v kostele sloužily (v různé dny) bohoslužby pro obě vyznání bez sebemenších problémů, tak tomu je do dnešních dnů. O víkendech jsou pořádány i varhanní koncerty, atmosféra, kterou navozuje dokonalá akustika je opravdu nepřekonatelná.

Jen malý kousek odtud vás okruh po městských památkách dovede ke zřícenině pozdně gotického kostela svatého Mikuláše, který byl zničen za třicetileté války, jeho ruiny dodnes slouží jako hřbitov. Zároveň je i místem odpočinku mnoha významných Lužických Srbů, malého svébytného slovanského národa žijícího v okolí Budyšína. Hřbitůvek působí velmi podmanivě.

Městská stezka pokračuje okolo domů v renesančním a barokním slohu k hradu Ortenburgu, v jehož zrekonstruované budově dnes sídlí soud, pro veřejnost není přístupný. Naproti se nachází Srbské Muzeum, pod jednou střechou se dozvíte vše o historii, kultuře a významných osobnostech nejmenšího slovanského národa od 6.století až po současnost.

Až do září si můžete prohlédnout i výstavu stovek velikonočních vajíček, jejichž zdobení má v Lužici velkou tradici a je společně s dalšími více než třiceti tradicemi zapsáno v kulturním dědictví UNESCO.