V Portugalsku otevírají nejdelší visutý most pro pěší

16.10.2020 12:03

www.novinky.cz/cestovani/clanek/v-portugalsku-oteviraji-nejdelsi-visuty-most-pro-chodce-na-svete-40339128