Adventní Praha - neděle 14.12.2014

26.08.2014 16:03

S OVýTem za kulturou tentokrát do Prahy.

V neděli 14.12.2014 přijměte pozvání na prohlídku Národního divadla (od 9.30 hodin) po historické budově a od 13.00 hodin na sváteční ADVENTNÍ KONCERT v Národním divadle s uvedením ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ od Jakuba Jana Ryby a NEJKRÁSNĚJŠÍCH KOLED v podání Orchestru Národního divadla, Sboru Národního divadla a Kühnova dětského sboru.

Odjezd autobusem v 7.05 hodin z České Lípy, předpokládaný návrat v 19.30 hodin.

Vstupné: jízdné 200.-Kč, komentovaná prohlídka historické budovy ND 170.-Kč a Adventní koncert v ND - vstupenky dle vlastního výběru od 100.-Kč do 550.-Kč.

  • NÁRODNÍ DIVADLO

    Národní divadlo

    Národní divadlo je vrcholné dílo české architektury 19. stol. Budováno v novorenesančním slohu podle projektu J. Zítka z darů a sbírek. Základní kameny položeny 16. 5. 1868, divadlo provizorně otevřeno 11. 6. 1881. Budova vyhořela 12. 8. 1883, přestavbu podle nového projektu řídil J. Schulz. Divadlo znovu otevřeno 18. 11. 1883. Výzdoba dílem umělců tzv. generace Národního divadla (M. Aleš, F. Ženíšek, J. Mařák, J. V. Myslbek, V. Hynais, B. Schnirch aj.) Rekonstrukce a dostavba v letech 1977 - 1983.
    NKP od 1962.

550,00 Kč
550,00 Kč
550,00 Kč
490,00 Kč
490,00 Kč
390,00 Kč
290,00 Kč
230,00 Kč
230,00 Kč
180,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
Označené sedadlo
Obsazené sedadlo
Cena
0
 Kč