Zvládnout památky a zajímavosti metropole Saska je vskutku nadlidský výkon. Což teprve zúčastnit se koncertů v zámeckém kostele nebo v samotném Frauenkirche nebo v Semperově opeře. Zvučná jména staveb kostelů, muzeí, Zwingru, labské nábřeží či nejbližší okolí Drážďan s indiánským muzeem a obcemi láká milióny turistů. O velikonočním pondělí vysvitlo sluníčko a krásná jarní nálada byla i mezi těmi, co sem z daleka přijížděli navštívit památky města a vyslechnout velikonoční vigilie.

Koncerty ve Frauenkirche se konají jednak v podzemí kostela, ale i v kostele. Při rekonstrukci architekti zvolili nejdříve úpravu katakomb, sloužících v době náletu na Drážďany jako útulek pro osm set převážně žen a dětí. Kostel se působením ohňové bouře, kdy teplota dosahovala 1200 stupňů, zhroutil. Podzemí zůstalo zázrakem zachováno a lidé se zachránili. Dodnes věří, že zázrak způsobila ochránkyně Panna Maria, jejíž jméno kostel nese.

Frauenkirche zjevně neprožil nikdy tak bouřlivou dobu od svého vzniku, jako od roku 1945 až do své obnovy, do 30. října 2005 kdy v předvečer protestantského svátku Dne reformace. Bombardování Drážďan bylo výzvou, aby národ, který vyvolal hroznou válku, už se nikdy nepokusil o podobný akt.  

Protestantský kostel nebyl zasažen, ale okolní teplota rozrušila stabilitu stavby, která neunesla tepelnou zátěž a sesula se. Ohořelé trosky spolu s dalšími rozbombardovanými stavbami zůstávaly jako památky války.  

Drážďany, ač významné německé město v NDR, nebylo příliš nakloněno turistickému ruchu. Pokud sem přijížděli turisté, zastavovali se u trosek a poté s nevšedním zážitkem i bez hlubšího pozadí bombardování odcházeli. Navíc šlo o církevní stavbu, jíž režim nepřál, stejně jako jiným sakrálním objektům. Ruiny byly zakonzervovány a zájezdy školáků je se zájmem překonávaly.

K zásadní změně došlo po roce 1989, kdy byla založena „Společnost pro rekonstrukci Frauenkirche" světově proslulým trumpetistou a dirigentem Ludwigem Güttlerem. Již předtím už turisté místo ruin viděli obří regály, kde byly uloženy jednotlivé kvádry z ruin a zachovalé ozdoby. Snaha komunistů postavit zde obří parkoviště dík občanským iniciativám neuspěla. Místo sloužilo i jako shromaždiště protestů proti režimu.

Spolek pro obnovu shromáždil od třinácti tisíc sponzorů ze dvaceti tří zemí dostatek prostředků, aby Frauenkirche, jedna z nejvýznamnějších německých barokních staveb mohla být obnovena. Rekonstrukce trvala dvanáct let a její nádhera je chloubou hlavního města Saska. Slouží jak církevním, tak i světským účelům a její tradice, položená na základech dvoutisícileté filosofie evropského křesťanství, je bohatstvím, jehož uchování pro naše potomky nepřekoná žádná společenská krize.

Pro návštěvu Drážďan je vhodné použít přímé vlakové spojení z Liberce. Od hlavního nádraží je k Frauenkirche krásná promenáda Pražskou ulicí.