Výlet do pravěku. Výstup na nejvyšší horu Bosny a Hercegoviny

07.09.2016 08:12

cestovani.idnes.cz/vystup-na-nejvyssi-horu-bosny-a-hercegoviny-f31-/kolem-sveta.aspx?c=A160829_174303_kolem-sveta_hig