Karpaty jsou nejrozsáhlejším horským pásmem v Evropě. Jejich průměrná nadmořská výška je 850 metrů nad mořem, mají i dvoutisícové vrcholy, především na Slovensku a v Rumunsku. Nejvyšším je Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách. Do České republiky zasahuje východní část Karpat, patří do nich Beskydy, Chřiby nebo Pálava.

„V Karpatech lze najít zástupce jedné třetiny všech evropských druhů rostlin a poloviny druhů savců. Žijí tu vedle sebe obři i trpaslíci, největším karpatským savcem je zubr, který může být až dva metry vysoký a vážit jednu tunu. Tím nejmenším je netopýr hvízdavý, velký přibližně jako palec a vážící pouhé čtyři gramy," uvedla mluvčí muzea Petra Valíčková.

Sedm zemí, kterými Karpaty procházejí, začalo spolupracovat, když v roce 2003 podepsaly Karpatskou úmluvu. Jejím cílem je přeshraniční spolupráce, zlepšení kvality života obyvatel, posílení místní ekonomiky a ochrana přírodního a kulturní dědictví. Letos začalo tříleté předsednictví České republiky. V rožnovském skanzenu se nyní sejdou české subjekty, které jsou do úmluvy zapojeny.

Jednou z akcí, na které země spolupracovaly, byl například Karpatský redyk, při kterém loni pastevci hnali stáda ovcí z Rumunska až na Valašsko. Redykem se dříve nazývalo vyhánění ovcí na pastvu.