V minulosti nebylo možné podobné prohlídky na Lemberku uspořádat. „Toto křídlo už ukazuje šlechtické bydlení od 18. století až do počátku 20. století a tam už je historicky možná vánoční výzdoba místností. V dřívějších staletích to nebylo možné, Vánoce lidé slavili jinak," řekla průvodkyně Šárka Procházková.

Až od 18. století se začínají Vánoce slavit tak, jak jsme dnes zvyklí. „Objevují se betlémy, jmelí, adventní věnce, v 19. století pak přibyl stromeček," vysvětlila průvodkyně.

Betlém k Vánocům neodmyslitelně patří

Betlém k Vánocům neodmyslitelně patří

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Raně barokní Lemberk stojí na místě původně gotického hradu, který v první polovině 13. století založil Havel z rodu Markvarticů. Známa je především jeho žena Zdislava, která byla před 19 lety prohlášena za svatou. Z období vzniku hradu se dochovaly jen spodní části zdiva a některé prvky v hlavní věži.

V polovině 16. století prodělal hrad renesanční přestavbu a další pak ve druhé polovině 17. století za pánů z Bredy, kdy dostal dnešní raně barokní podobu. Naposledy zámek patřil rodu Clam-Gallasů, od roku 1945 je v majetku státu.

V pokojích šlechty nechybí vánoční stromek ani dárky

V pokojích šlechty nechybí vánoční stromek ani dárky

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Nově zrekonstruované prostory takzvaného Clam-Gallasovského apartmá ve východním křídle otevřel zámek veřejnosti letos v červnu. Součástí prohlídkových tras se nově staly i pokoje zámeckého personálu a hlavní společenský sál, kterému se v 19. století říkalo rytířský. Na jeho rekonstrukci pracovali restaurátoři 10 let.

Opravy zámku neskončily 

Hlavní úpravy zámku skončily, i když pracovat se v něm bude dál. Pokračovat budou hlavně menší restaurátorské práce. Kastelánka Renata Černá by v budoucnu ráda obnovila šatnu a koupelnu u Clam-Gallasovského apartmá, které byly při rekonstrukci v 70 letech vybourány.

Lemberk se návštěvníkům otevře o třech adventních víkendech. „Příští víkend budou prohlídky odpoledne, abychom mohli ukázat i kouzelnou atmosféru osvětleného zámku," řekla Procházková.

Do vánočně vyzdobených interiérů zavedou o adventních víkendech návštěvníky také průvodci na hradě Grabštejn na Liberecku nebo v císařském zámku Zákupy na Českolipsku. Tam budou prohlídky o všech čtyřech adventních víkendech.