Otázky týkající se cestování zodpovědělo portálu thetrainline.com, který se specializuje na online prodej vlakových jízdenek, celkem 2000 lidí. Výsledky průzkumu poodhalily přístup k plánování a následné realizaci cest s ohledem na pohlaví.

Mužům se údajně častěji stává, že zmeškají vlak. Z dotázaných respondentů se do této nepříjemné situace dostalo 20 procent žen a 27 procent mužů. Když už jsme u vlakové dopravy, studie uvádí jako obecně velmi častý problém popletení nástupišť.

Silnou stránkou žen je plánování a důkladnější příprava na cestu. Možná proto je to častěji muž, kdo zapomene jízdenku či zavazadlo. Mužští cestovatelé jsou na druhou stranu schopnější nalézt nejvýhodnější zájezd. Také více než ženy improvizují a dělají spontánní rezervace.

Bez ohledu na přednosti a slabiny mají obě pohlaví při plánování zájezdu jedno společné. Snaží se o úsporu peněz.