S OVýTem ZIMA V TERMÁLU

Na pololetní školní prázdniny a tedy i na prodloužený víkend nabízím výlet z únorových mrazů do maďarských termálů. A ne ledajakých. Víte třeba o tom, že i v Maďarsku mají své Pamukkale? 
A další termál, který navštívíme, bude pro změnu jedinečná krápníková jeskyně, ve které se dá plavat v teplé termální vodě...
Tento termál se nachází v okolí Miskolce, kam se také podíváme, stejně jako do Egeru a úžasné Budapešti!
 

Propozice akce S OVýTem ZIMA V TERMÁLU

Termín: 2.-5.února 2017

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: Budapest, Eger, Miskolc, Egerszálok, jeskyně Miskolc-Tapolca

 
Součástí moderního turistického centra Saliris Resort u Egerszáloku je soustava bazénů, do nichž natéká voda z pramenů 68 stupňů Celsia teplých, bohatých na různé minerální příměsi. Zdejší koupele mají prokazatelně léčivé účinky, ale samozřejmě do nich lze zavítat i bez medicínských aspirací. Lázně mají velkou venkovní část, v níž zaujme také pěkná travertinová kupa, pórovitý materiál vysrážený ze zdejší vody. Místní mu říkají "hora soli" nebo také "malé Pamukkale". Podobnost s tureckou lokalitou je zřejmá, byť v menším měřítku.
 
Program akce:
1.den - čtvrtek 2.února 2017: odjezd z České Lípy v podvečerních hodinách, přejezd do okolí Břeclavi, zde nocleh.,
2.den - pátek 3.února 2017 (pololetní prázdniny): ranní přejezd přes Bratislavu a cca v 10.00 hodin příjezd do BUDAPEŠTI, zde návštěva trhu, prohlídka katedrály sv.Štěpána a výstup na Hradní vrch, procházka po Baště s výhledy na Dunaj a budovu Parlamentu., odpoledne nedlouhý přejezd do EGERSZÁLOKU, kde máme zajištěno ubytování v penzionu ve 2-lůžkových pokojích., možnost první koupele ve zdejším TERMÁLU v oblasti maďarského Pamukkale (otevírací doba do 1.00 hodiny po půlnoci...)., nocleh.,
3.den - sobota 4.února 2017: celodenní výlet do města MISKOLC (prohlídka historického centra města a exteriérů zámku Diósgyör, ikonostasu v řeckokatolickém chrámu atd.), celé odpoledne možnost koupání v TERMÁLU MISKOLC-TAPOLCA, což jsou jeskynní a léčebné lázně známé již od 16.století. Léčebné koupele a vzduch v jeskyni má mimořádně příznivý vliv na katarové dýchací i neurotické potíže spojené s funkcí srdce. Podzemní jezero Várhegy je zásobováno mírně teplými prameny, které jsou nasyceny plyny. V podvečer návrat do EGERSZÁLOKU do místa ubytování a i večer možnost koupání ve zdejším TERMÁLU nebo návštěva ÚDOLÍ KRÁSNÉ PANÍ, kde můžete posedět ve vinném sklípku a popít zde tolik tradiční Býčí krev... Nocleh., 
4.den - neděle 5.února 2017: dopoledne prohlídka města EGER (město zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, procházka centrem města s několika kostely, příjemnými náměstími a posezením v kavárnách), odpoledne pak přejezd přes Bratislavu do Česka. Předpokládaný návrat do České Lípy je ve 22.00 h.
Možnost nástupu/výstupu i kdekoliv na trase nebo po předchozí domluvě v Praze nebo v Brně.
 
Ubytování: 3x vždy v penzionu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a sprchou.
Stravování: individuálně, možnost stravování v místních restauracích a v termálech.
 
Startovné: 4000.-Kč zahrnuje dopravu klimatizovaným mikrobusem a 3x ubytování v penzionu ve 2-lůžkových pokojích.
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 10.1.2017, záloha ve výši 2000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá.
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: